Hodnocení účinku magnéziového krému MGcream z centra fyzioterapie

radost_z_pohybu_clanek

Na trhu je k dispozici celá řada produktů, které slouží pro regeneraci a úlevu. Rádi bychom Vám nabídli pohled na MGcream očima odborníků, kteří ho každý den používají při své práci. Následující referenci poskytl pan Mgr. et Mgr. Miroslav Dlhoš, PhD. - specialista na kolenní kloub.

Rozhovor se specialistou na kolenní kloub

U kterých pacientů jste krém používali?

"V našem centru fyzioterapie Rehabilica pracujeme především s pacienty, kteří jsou v prvních dnech po operaci nebo zákroku. Jsou to pacienti z chirurgických center a z oddělení chirurgií a traumatologií fakultních nemocnic, se kterými spolupracujeme. Tento jedinečný preparát, Magnéziový krém MGcream, jsme začali aplikovat u pacientů v pooperačních stavech, kde řešíme především opuchy, bolestivost, a erytém."

Jaké s ním máte zkušenosti?

"V klinické odezvě se nám ukazuje, že po aplikaci MGcream se opuchy a erytém vstřebávají o mnoho rychleji. To samé se děje u operačních jizev. Aplikací krému se pooperační jizvy stávají vláčnějšími a poddajnými, což nám dává možnosti rychlejšího rozhýbání v kloubním systému, neboli dosahování kloubových rozsahů, což je alfa – omega. Je to důležité, protože když dostaneme pacienta od chirurga, specialisty, který provedl nějaký zákrok (např. kolena nebo bedrového kloubu), tak první věc, která se od nás očekáva, je získat pohyblivost - roztažitelnost tkaniv a flexibilita v kloubu, který operoval."

Jak se projevují účinky krému?

"Krém MGcream nám svými vlastnostmi, složením a čistotou ukazuje, že můžeme o mnoho rychleji dosáhnout větší kloubní pohyblivosti, a zároveň se díky němu o mnoho rychleji odstraňuje bolestivost, tj. má analgetický efekt, lépe ho pacient snáší. Projevuje se to tím, že jednotlivé metodiky, manuální techniky a cvičení, které provádíme, jdou o mnoho rychleji a se sníženou bolestivostí.

Toto je základ toho, na co jsme se při hodnocení účinnosti krému zaměřili. Pracovali jsme s operovanými pacienty a brzy jsme k nim přidali i vertebrogenní pacienty, kteří trpí stresem a následnou odezvou v zádových svalech a na páteři. Trápí je snížená pohyblivost páteře, a hlavně různá zánětová stádia ve fazetových kloubech mezi jednotlivými obratli. V našem centru mají pozitivní zkušenosti s aplikací MGcream tedy nejen fyzioterapeuti, ale i maséři."

Jak na krém reagují pacienti?

"Ze zkušeností s čerstvě operovanými a vertebrogenními pacienty sbíráme naše první klinické zkušenosti, které nám ukazují, že aplikace do tkaniva v menším množství je mnohem účinnější. Také nás velmi překvapilo, že aplikace malého množství stačí na to, aby nastalo mnohem lepší a rychlejší hojení. Například u pacienta, který je léčený pomocí ortézy a nemá plnou pohyblivost v kolenním kloubu, aplikace krému umožňuje v momentu snímání ortézy a přechodu do cvičení mnohem snadněji dosahovat rozsah pohybu v kolenním kloubu, který je zároveň méně bolestivý. Jsou to spjaté faktory, které pacient registruje a hlásí nám je - “mě to míň bolí / mě se líp chodí / líp se mi daří ohnout koleno”. Toto jsou klinické odezvy, které my od něj potřebujeme vědět."

Jaké metody léčby se v centru používají?

"V průběhu práce s pacientem používáme různé metody. Naší doménou je takzvaná kombinovaná terapie, tj. kombinujeme vícero metodik; manuálních, cvičení, i přístrojových, a do toho jsme si připojili tento preparát, který nám byl nabídnutý. Nahrazuje nám běžné emulze, které obsahují jiné látky a nejsou tak čisté jako MGcream."

Jak hodnotíte složení krému?

"Čistota složení je jednou z důležitých výhod tohoto krému. Když se malé množství krému náhodou dostane do místa, kde je porušená kožní bariéra u pacienta, který je čerstvě po operaci a nemá tedy ještě vytažené stehy, jizva se nezanítí a erytém nevzniká a nezvětšuje se, ale přesně naopak. Nebojíme se ho tedy aplikovat v okolí jizev a stehů. Máme s tím výborné zkušenosti."

S jakými přístroji MGcream ještě kombinujete?

"Centrum fyzioterapie Rehabilica je složené z týmu fyzioterapeutů s vysokoškolským vzděláním. Já pracuji na pozici garanta centra. V centru nám kromě kombinace jednotlivých terapií pomáhají i jedinečné moderní přístroje. Máme k dispozici například studené lasery čtvrté generace jako jsou MLS®, MiS® a také Omnitron PRO- silný pulzní magnet. Tyto přístroje používáme v kombinaci s MGcream, kterým se perkutánně snažíme dostat do hlubokých vrstev operovaného kloubu nebo bolestivého tkaniva. U fyzioterapeutů je klinická odezva této kombinace s přístroji opravdu vynikající."

 

Mgr. et Mgr. Miroslav Dlhoš, PhD.
Specialista na kolenní kloub

Věnuje se svalové diagnostice a již 25 let pracuje s vrcholovými
sportovci.
Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského v Bratislavě a Slovenské Zdravotnické Univerzity